Het idee achter Weelec


Grondstoffentekort

Grondstoffentekorten, door toenemende bevolkingsgroei en overconsumptie, dwingen ons tot verandering; van lineair naar circulair denken en doen. De beperkte voorraad grondstoffen en grote afhankelijkheid van derden zorgen ervoor dat de E-waste markt een steeds belangrijkere rol speelt in de ogen van westerse overheden, het bedrijfsleven en uiteindelijk de consument. 


Groeiende afvalberg

In 2013 werd 135.000 ton elektronisch afval in Nederland op een duurzame manier verwerkt. Dit lijkt veel, maar is het niet. Er kwam namelijk 305.000 ton van dit zwaar vervuilende afval vrij. Van 170.000 ton is niets bekend...

Op deze manier groeit de berg elektronisch afval niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, in sneltempo.  Het meest schokkende hieraan is dat juist deze afvalberg de meest waardevolle en belangrijke grondstoffen bevat. Vooral voor de productie van medische en ICT apparatuur is het van cruciaal belang dat we de hiervoor benodigde zeldzame grondstoffen gaan herwinnen. Ze zullen anders binnen afzienbare tijd niet meer gedolven kunnen worden.


Reduce, Re-use, Recycle

De oplossing voor dit acute probleem bestaat uit drie onderdelen: 

Reduce, Re-use, Recycle

Reduce (vermindering) begint voor ons met het opvoeden van toekomstige generaties. Om minder afval te genereren zullen we ons anders moeten gaan gedragen. Herbruikbare verpakkingen gebruiken in plaats van wegwerp artikelen is hier een goed voorbeeld van. Om bij volwassenen dit soort gedragsverandering te realiseren, zullen wij de allerjongsten moeten wijzen op het belang van afvalvermindering. Daarom is educatie een van de speerpunten van Weelec. 

Re-use (hergebruik) van materialen die nog een tweede leven kunnen krijgen is belangrijk omdat het energieverlies voorkomt. Vaak worden producten weggegooid omdat ze niet meer voldoen aan onze sociale verwachtingen, een goed voorbeeld hiervan is een oude, maar nog functionerende, mobiele telefoon. Wanneer we deze producten kunnen hergebruiken in plaats van ze weg te gooien, verminderen we de afvalberg.

Recyclen (herwinnen) is een oplossing om van afval een grondstof te maken. Duurzaam recyclen is de beste oplossing om grondstoffen te creeën uit afval. Duurzaam betekent: met zo min mogelijk negatieve effecten voor mens en milieu. Duurzaam recyclen sluit de grondstoffenketen op een verantwoorde manier. 


Oplossingen van Weelec

Weelec streeft naar de hoogst haalbare doelen voor het duurzaam recyclen van E-waste. Eindige grondstoffen worden, mede op basis van Best Practices, op duurzame en efficiënte wijze uit afvalstromen herwonnen. Weelec zet zich actief in om de kringloop te sluiten en vervult hierdoor een centrale rol in de grondstoffenrotonde. Op die manier draagt Weelec positief bij aan de Circulaire Economie.


Recycle the present, save the future


terug naar boven