Kennispartners

Het kennisplatform van Weelec  is een offline en online omgeving waar kennis omtrent elektronisch afval verzamelt, gedeeld en bediscussieerd kan worden. Weelec is continue op zoek naar partners om dit platform verder uit te bouwen en de uitwisseling van kennis te vergroten en te versnellen. Ook zal het platform aansluiting gaan zoeken bij andere landelijke kennisinstellingen.


Premium project Maastricht University

In 2015 start het Weelec Premium project, in samenwerking met de Maastricht University. Hieraan nemen zes internationale ‘honours-studenten’ van verschillende faculteiten deel. Zij zullen gedurende een periode van vier tot zes maanden een basisonderzoek uitvoeren, met als doel de fundamenten van het Weelec Kennisplatform stevig neer te zetten.

Met dit project vult Weelec meerdere bedrijfsdoelstellingen tegelijkertijd in, namelijk: Weelec zet haar eerste stappen in de ontwikkeling van het Weelec Kennisplatform, er worden aangeboden ontwikkelingsmogelijkheden aan young professionals, kennis wordt opgebouwd, out-of-the-box denken wordt gestimuleerd en stakeholders in de markt worden verbonden aan het platform en aan elkaar. Dit project is het begin van een langdurig partnerschap tussen Weelec en de Maastricht University. 


Brightlands Chemelot Campus

In het najaar van 2014 is het partnerschap tussen Weelec en de Brightlands Chemelot Campus tot stand gekomen. Dit partnerschap moet leiden tot diverse onderzoeksprojecten met betrekking tot materiaalvraagstukken die betrekking hebben op elektronisch afval. Het aanjaagfonds Limburg Economic Development ondersteunt een nader onderzoek, dat begin 2015 wordt uitgevoerd, om te komen tot een duidelijke positionering van dit partnerschap binnen het Weelec Kennisplatform. Zowel Weelec als de Brightlands Chemelot Campus kijken met enthousiasme uit naar deze samenwerking en de toekomstige mogelijkheden die uit dit partnerschap zullen voortkomen


Limburg Economic Development

In 2014 hebben Weelec en het stimuleringsfonds Limburg Economic Development, kortweg LED, kennis met elkaar gemaakt. Een aantal kennismakingsgesprekken, sparringssessies en pitches hebben geleid tot een ondersteuning vanuit het LED voor de opbouw van het Weelec Kennisplatform. Het LED is, evenals Weelec, overtuigd van de grote regionale meerwaarde die het kennisplatform met zich meebrengt en jaagt de ontwikkeling dan ook graag aan. Door de ondersteuning van LED kan Weelec de opbouw versneld verwezenlijken. LED draagt overigens niet alleen financieel bij, maar stelt ook haar grote netwerk en bredekennis ter beschikking.


Zuyd Hogeschool

Voortbouwend op de prominente rol die Zuyd Hogeschool bekleedde tijdens  het haalbaarheidsonderzoek naar de businesscase van Weelec in 2012, zal het partnerschap met Zuyd Hogeschool in 2015 verder uitgebouwd worden. Zo zal Weelec lezingen en workshops gaan geven aan studenten van Zuyd. Ook ontstaan dit jaar een aantal stageplaatsen die door meerdere faculteiten van Zuyd Hogeschool ingevuld kunnen gaan worden.  Talentvolle studenten kunnen eventueel een langer dienstverband aangeboden krijgen vanuit hun rol als stagiair. Op die manier snijdt het mes aan meerdere kanten.  


terug naar boven