6000 leerlingen zamelen E-waste in!

Samen met Weelec heeft scholenstichting MosaLira een inzamelingsactie opgezet om elektronisch afval in te zamelen. Door dit project wordt er bewustwording gecreëerd bij de leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers omtrent de noodzaak van het recyclen van kapotte en oude elektrische apparaten. Het lespakket zal worden uitgebreid en komend schooljaar verder worden uitgerold naar een op zich zelfstaand lesonderdeel. Duurzaamheid, eindigheid, circulaire kringlopen, de kwetsbaarheid van de natuur en zorgen voor een betere toekomst staan hierin centraal! 


MosaLira inzameling

In november 2015 sloten wij alweer een succesvolle inzamelactie af met leerlingen van Onderwijsstichting MosaLira. Drie weken lang deden zij hun best om zoveel mogelijk e-waste in te zamelen en het resultaat mag er wederom zijn! De leerlingen wisten een CO2- emissiereductie te realiseren die gelijk stond aan de zuiverende waarde van 122 bomen!  

Door dit project en het bijbehorende lespakket wordt er bewustwording gecreëerd bij de leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers van Mosalira omtrent de noodzaak van het recyclen van kapotte en oude elektrische apparaten. Duurzaamheid, eindigheid van grondstoffen, circulaire kringlopen, de kwetsbaarheid van de natuur en zorgen voor een betere toekomst staan hierin centraal. 

De laatste inzamelactie van het schooljaar 2015-2016 start op 04.04.2016. 

Voor meer informatie over deze leerlijn, de inzamelactie of andere mogelijkheden kunt u contact opnemen via het contactformulier


terug naar boven