voor, door en met de regio

Bij Weelec dragen we de visie dat je binnen een regio meer voor elkaar krijgt dan bij een landelijke aanpak van hogere hand. Voor, door en mét de regio is dan ook een uitspraak die ons perfect ligt! Wij creëren werkgelegenheid voor de regio, brengen partners bij elkaar en werken samen aan een schonere en duurzamere toekomst. 


Wereldwijd probleem

Door het toenemende grondstoffen tekort, de overbevolking en de daardoor volgende overconsumptie zal iedereen zijn denken moeten veranderen. Door het feit dat we nog steeds meer  weggooien dan recyclen, worden de afvalbergen alleen maar hoger en nemen de nu nog voorradige grondstoffen sneller af dan ooit. De E-waste markt gaat daarom in sneltempo een grotere rol spelen in de recycling wereld. Uit deze waardevolle afvalstroom is een grote hoeveelheid grondstoffen te herwinnen. 

Regionale aanpak

Wij erkennen dit probleem en dit is dan ook een van de drijfveren van onze organisatie. Wij streven ernaar om door middel van duurzame recycling en bewustwording bij jong en oud, elektronisch afval op een verantwoorde en efficiënte manier te recyclen en zo een zeer schone grondstof terug in de markt te zetten. Op deze manier zorgt Weelec voor een positieve bijdrage aan de Circulaire Economie.


Weelec Community

De Weelec Community is het netwerk van onze partners bestaande uit toeleveranciers, afnemers, het bedrijfsleven, stichtingen, instanties en overheden. Deze duurzame partnerschappen hebben als doel het E-waste in de regio Zuid- en Midden Limburg bij elkaar te brengen en op een duurzame en verantwoorde manier een tweede leven te geven. Doordat we zoeken naar de meest duurzame en nuttige toepassingen voor elk product, kunnen wij het waarde behoud maximaliseren. Zo kijken we naar onze producten of deze, gedeeltelijk of helemaal, kunnen worden hergebruikt of wellicht als herwonnen grondstof opnieuw zijn in te zetten. 


Duurzaamheid

Duurzaamheid is het leidend principe voor onze bedrijfsstrategie. In samenwerking met universiteiten en kennisinstellingen hebben wij een CO2 emissie reductiemodel ontwikkeld. Dit model berekent de reductie van CO2 uitstoot bij herwinning van grondstoffen ten opzichte van ontginning van grondstoffen. Wij dragen, door de gereduceerde CO2 uitstoot in kaart te brengen en terug te koppelen, bij aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen van onze partners.


Dure kostenpost?

E-waste is voor veel bedrijven een dure afvalstroom. Veel verwerkers vragen vergoedingen voor de opslag, het transport én het verwerken van elektronisch afval. Door onze innovatieve werkwijze hebben wij echter al veel Weelec Communityleden blij kunnen maken met de kostenloze ontzorging en duurzame verwerking van hun elektronisch afval. 

Naast een innovatieve werkwijze die kostenloze ontzorging mogelijk maakt creërt Weelec werkgelegenheid voor mensen die moeilijker in een regulier arbeidsproces hun plek vinden. Zij nemen de handmatige demontage voor hun rekening waarna de materialen middels onze state-of-the-art machinlijn opgewaardeerd worden tot kwalitief hoogwaardige grondstoffen.   

CO2-prestatie

In 2014 begon Weelec voorzichtig met het uitrollen van haar logistieke activiteiten en een aantal pilotprojecten. Deze eerste gezamelijke inspanningen resulteerde in een CO2-emissiereductie van 42.000 KG welke gelijk staat aan de zuiverende waarde van 2.000 bomen op jaarbasis.  

In juni 2015 kopelde Weelec de halfjaarlijkse CO2-emissiereductie certificaten terug aan haar partners. Weelec is ontzettend trots op de prestatie van haar Community want in een half jaar tijd is er een CO2-prestatie neergezet van 51.143 kg wat gelijk staat aan de zuiverende waarde van maar liefst 2435 bomen op jaarbasis!   


Afstand tot de arbeidsmarkt

In ons productieproces kiezen wij bewust voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze wijze bieden wij hen een kans in het reguliere arbiedsproces waarmee we tevens hun welzijn vergroten. Daarnaast bieden wij leer- en werkplekken en krijgt persoonlijke ontwikkeling gerichte aandacht.

Samen met de regio

Als bijkomend pluspunt van onze Community richten wij ons op (cross-sectorale) ketensamenwerking voor het creëren van meervoudige waarde. Zowel de economische als de ecologische en sociale waarde van alle bedrijven in de Community worden hierdoor vergroot.


Weelec Community

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook deel uitmaken van de Weelec Community? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kan via onderstaande link. Vul het contactformulier in en wij zullen contact met u opnemen. 


Electronic waste, green solutions


terug naar boven